роздІловІ. remember nothing

Під час резиденції в Асортиментній кімнаті Оля Михайлюк разом з Сергієм Пілявцем створила візуалізацію до нової, вже цілком абстрактної, версії проєкту «роздІловІ», яка була показана на відкритті Конгресу транскордонної співпраці у Люблін’2020.

Ні концерт, ні літературні читання, ні вистава — найбільша цінність цього явища полягає власне в неможливості його визначення, вписування в певні рамки. Тут сполучається декілька мов, декілька мистецьких дисциплін, декілька країн. Багатовирмірність «роздІлових» відкриває новий — полідисциплінарний — спосіб перекладу, який крім слів сягає також звукових і візуальних форм, завдяки чому поєзія, що звучить в перекладах, має шанс не втратити найважливіших рис оригіналу. «роздІловІ» є спробою порозуміння — через колір, лінію, звук, рух, окремі слова і їх графічне проявлення в різних мовах. «роздІловІ» порушують також питання доступності твору. Показ онлайн робить можливим його перегляд у будь-яких закутках світу. Твір повстає «тут і зараз», без огляду на те, де фізично знаходяться окремі учасники процесу — на сцені в Любліні чи у віддаленому на кількасот кілометрів Івано-Франківську. «роздІловІ» стають новою окремою мовою, мистецьким кодом, що сполучає слово, музику, графіку й рух, трансльовані у віртуальний простір, заповнюючи відчутну комунікаційну прогалину

Від ініціаторів люблінського показу

Створені під час показу в Любліні візуальні роботи стали новими елементами інсталяції й вперше демонструвалися в Асортиментній кімнаті. Далі робота над об’єктами продовжилася в Хаті-Майстерні — в пошуках взаємодії з природнім середовищем.

Проєкт здійснено за підтримки УКФ у співпраці з галереєю Асортиментна кімната і простором Хата-Майстерня.

Партнери люблінського показу — Kongres Współpracy Transgranicznej, Lublin Miasto Kultury, Centrum Kultury w Lublinie, Kultura Enter.